سيل القايي پشت مقوایی پت (PET)

واشر سيل پشت مقوایی پت برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پت (PET) شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را سیل القایی مقوا دار پت (مقوا سیل پت) نیز می نامند که بصورت عامیانه دو لایه نیز نامیده می شود که در واقع حداقل متشکل از سه تا چهار لایه مجزا مي باشد.

Call Now Button

تماس با ما